Кәсіби кодекс

Инженер осы Кодексте айтылғандай кәсiби әдеп принциптары бойынша жұмыс iстеуге әрдайым мiндеттi; осы кодексты мойындау, мақұлдау және орындау ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛЕР БІРЛЕСТІГІнің мүшелiгіне мiндеттi шарт болып табылады.

Инженер әрдайым ең жоғары кәсiби әдеп стандарттарын ұстайды.

Инженер өзінің мiнез-құлығы әрдайым жағымсыз салдарға жеткізбейтіндей, және жұмысы қоршаған ортаның сапасына құрметiн көрсетедi деген түсінікпен жұмыс iстейдi.

Инженер өзiн басқа адамдардың сезімдеріне тiл тигiзбейтіндей ұстайды, олардың діні және негiзделген нанымдарын сыйлайды, басқа адамдардың секс бейімделу және ерекше ықыластарын сыйлайды, басқа пiкiрлерді сыйлайды және басқа адамдарға өзінің меншiктi нанымдарын және пiкiрлерін ұстануға ешқашан ұмтылмайды, дене кемiстiгі немесе адамның ауруына, және нәсiл, ұлт, әлеуметтiк жағдайына қатынасты әртүрлі жаратпаушылық ишаралар немесе түсiнiктемелерден аулақ болады.

Инженер өз әрiптестерiнiң кәсiби құқықтарын сыйлап қорғайды, адал бәсекелестiктiң заңдарын сақтайды.

Инженер кез келген ойлап тапқыштық және шығармашылық қызметтен шығатын авторлық құқықтарды сыйлайды. Плагиат жіберілмейді. Инженер өз әрiптесiнiң қандай болмасын жұмысын пайдаланған кезде автордың атына сiлтейдi.

Инженер өзiне қайғылы жағдайсыз және қоршаған ортаға зиян салмайтын жұмыс ортасын құруға мiндеттеме қабылдайды.

Инженер физикалық зорлықтан, сөккен немесе қатерлі мiнез-құлықтан, немесе адамдардың өмiрi я жарақаттануына немесе мүліктiң залалына апаратын іс-әрекеттерден аулақ жүреді.

Инженер алкогольдің әсерiмен көлiк құралдарын ешқашан жүргізбейді.

Инженер Қазақстанның Республиканың заңдарын және дәстүрлерiн сақтайды.

Инженер пара алудан аулақ болады және қылмыстық келiсiмдерге қатыспайды.

Кодекс ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛЕР БІРЛЕСТІГІнің құрылтай жиналысында бекітілген.

Нақтылау

Бірге бол

Пайдалану шарты | Жасырын саясаты | Байланысу

Copyright © 2010 - 2013 KIB - Қазақ Инженерлер Бірлестігі. Бар құқықтар заңмен қорғалады.Қазақ Инженерлер Бірлестігі қоғамдық ұйым ретінде Қазақстанда тіркелген (No.8485-1926-KB)